Translate

Paieška

Apie knygą

 

Bilietas į Kitokį Pasaulį


Kas yra ši knyga?
(ištraukos iš įvairių tekstų)


 • Ši knyga - detektyvas pavadinimu "Kas sugadino pasaulį?"
 • Ši knyga - mažytis gabalėlis (1/8milijardinė dalis) žmonijos istorijos.
 • Ši knyga-puzzle suaugusiems, kurioje iš detalių turite sudėlioti dabarties ir ateities vaizdą.
 • Tai knyga-bilietas iš dabartinio pasaulio į kitokį.
 • Knyga yra dialogas, kuomet autorius už jus kalbina skaitytoją. Pokalbis, diskusija, bendravimas.
 • Knyga yra šiek tiek meno kūrinys.
 • Ši knyga yra loterija.
 • Knyga yra kai kurių faktų uždokumentavimas. Taigi ji yra autobiografija, istorija ar aprašymas. Gal memuarai?
 • Ši knyga yra uždavinys, rebusas, paslaptis, kuriuos reiktų atskleisti.
 • Knyga, tai lauko patikrinimo – auginimo priemonė, pagalbininkas keisti sąmonei...
 • Tai plataus spektro filosofinė, pamąstymų knyga. Tai ir pramoga, ir darbas, ir savišvieta.
 • Ji kaip apokaliptinis groteskas.
 • Knyga visam gyvenimui ir tai jo nepakaks.
 • Ši knyga – tekstas, vaizdas, energija, nuotaika, mintys, vertybės, sistema, tikslas, gyvenimas, pasaulis, dvasia.
 • Tuomet ši knyga gali būti tikra dovana iš dangaus.
 • Knyga būtų kvietimas į renginį (nusičiaudėjau).
 • Tai ateities žmogaus knyga, nes tokie žmonės bus ateityje.
 • Gal ši knyga yra išsigelbėjimas?Apie ką ji?


 • Apie mintis? O kas tos mintys? Kur jos bazuojasi? Kokiu pagrindu jos egzistuoja?

 • Ši knyga apie žmogų, pasaulį, mintis. Kokie jie gali būti ir kokie yra dabar bei kodėl.

 • Aš jums šia knyga atvėriau dalį savo istorijos, atėjusių minčių. Dabar jūsų eilė.

 • Knygoje svarbiausias dalykas – mintis.

 • Knyga paremta realiais įvykiais, tačiau yra ir kūrybos.Knygos tikslas, paskirtis:


 • Maksimalus tikslas - kitokio pasaulio atsiradimas.
 • Pakelti sąmonės galimybes. Padėti žmogui plačiau pažvelgti į pasaulį,gyvenimą. Atskleisti minčių veikimą, jų įtaką žmogui, visuomenei, pasauliui.
 • Ši knyga skirta aukštesniam tikslui.
 • Ši knyga nuvestų... į tobuliausią ateitį. Netikit?
 • Staiga akys atsivers, o dokumentai pavirs galingo poveikio priemone.
 • Gyvenimas turi turėti gražesnes spalvas, pilnesnį turinį.To ir siekia ši knyga su autoriaus pagalba.
 • Dvasingumo įvaldymas yra neišvengiama tobulėjimo kryptis. Knygoje ji išryškinama.
 • Dvasios stiprinimas, puoselėjimas, skleidimas.Tuomet knyga yra šios srities vadovėlis.
 • Mes tapsime aukštesne civilizacija, ateities žmonėmis, o Žemė ims švytėti meile ir įkvėpimu. Štai ką sukurti skatina ši knyga.
 • Ši knyga skirta susimąstyti. Nustoti bėgti gyvenime, nes bėgimas tik jį patrumpina. Jis turi būti įvairus, įdomus, įspūdingas ir mažų mažiausiai įkvepiantis.
 • Ši knyga gali būti ir kaip kitoks pašnekovas, ir kaip teksto, minčių analizės pratybos, ir kaip hipotezių, fantazijos, rimtų pasiūlymų rinkinys ir daug kitų paskirčių.Kas sudaro šią knygą?


 • Knygoje sudėti kūriniai – tai dažniausiai ne autoriaus kūryba, bet minties pasireiškimo rezultatas.
 • Knygos įkvėpimo šaltinis - viena pažinties istorija.
 • Knygoje yra daug visko. Man iš karto asocijavosi su žodeliu „viskio“. Gal ne be reikalo.
 • Knygoje yra šiek tiek mokslo. Kai kurie dalykai nepateikiami, kaip faktai, nors tokių daug, o pateikiami kaip hipotezės ar teorijos.
 • Daugelį domina arba erzina pokalbiai apie Dievą. Ir vieniems ir kitiems šioje knygoje bus vietos.
 • Vertybių sistemos atradimo faktas.
 • Knyga turi struktūrą, kuri turėtų padėti įeiti į būseną, geriau priimti informaciją.
 • Kas būtų minimalus knygos energijos kvantas, dalelė?Knyga turi, leidžia, suteikia:


 • Ji, beje, bando atskleisti ir šį gyvenimą, pasaulį, ir kitokį.
 • Knyga parodo, ką žmogus turi, gali, daro (žino, moka, sugeba, kuo tiki arba netiki).
 • Ji gali atskleisti žmogų supančias, bet nepatenkančias jam mintis-dvasines energijas.
 • Ši knyga turi jėgos, jei sutinki su jos pasiūlymu, kryptimi.
 • Knyga supažindina, kiek jums reikia, su energijų pasauliu.
 • Ji leidžia atlikti skaitytojų bei žinančių apie ją diagnostiką.
 • Skatina kiekvieną kurti tai ko dar nėra, o gal ir greitai nebūtų.
 • Ši knyga suteiks antgamtines galias, jei pagausite principą, instrukcijas, pamodifikuosit savo asmenybę, vidų.
 • Ši knyga platina tam tikras vertybes. 
 •  
 •  
 • Koks šios knygos skaitymas?


 • Šią knygą reikia mokėti skaityti. Ją reikia prisijaukinti.
 • Skaitytojui į knygelę reikėtų užsirašyti su knyga susijusius patyrimus.
 • Daugelis neįsivaizduoja, kaip gali būti naudojamas tekstas, mintys, sąmonė, dvasia.
 • Juk niekas iš jūsų neatima jūsų knygos. Atima?
 • Jei šią knygą skaitote tik dėl savęs, esate egoistas.
 • Jūs niekaip, paskaitę vieną kitą kūrinį, negalit žinoti, nuspėti, kas bus kitame ar už kelių.
 • Susitapatink su knyga, tekstu, mintimis, autoriumi ir pamatysi, kas pradės darytis.
 • Tuomet šios knygos skaitymas bus vaikščiojimas po atradimų, kūrybos, fantastinį realistinį pasaulį.
 • Aš nenoriu, kad skaitydami šią knygą su ja ar su autoriumi kovotumėt.
 • Ar reikia žmogų informuoti, kaip elgtis su šia knyga? Lyg ji būtų dujų balionas, o žmogus sugalvotų jį kaitinti ugnyje? Ar gali būti toks pavojingas tekstas?Kokiai kategorijai priskirti knygą?


 • Jei knygą priskirtume kategorijai kūnas-protas-dvasia, tai iškristų labai svarbūs komponentai – pasaulis ir mintis.
 • Tai knyga, kurios beveik neįmanoma priskirti kuriai nors kategorijai, nes joje yra visko, visaip ir apie viską.Kaip veikia ši knyga?


 • Ši knyga veikia sutapimų energijos principu.
 • Bendrauti su įsivaizduojamais pašnekovais – štai kas yra didžioji knygos jėga.
 • Kiekvienas skaitytojas sąveikos su knygos informacija metu išskirs tai vienokias, tai kitokias energijas. Būtent tai ir kurs poveikio lauką.
 • Knyga kalbina jus, o jūs kalbinate visus kitus žmones ir tai pirmiausia darote mintyse, o po to...
 • Norėdami gauti pagalbą, surišate knygą su savimi.
 • Ši knyga viską prisimins.
 • Ji atitraukia žmogų nuo žemiškosios egzistencijos.
 • Net ir labai aukštai apie save manantis nesupras, ką ši knyga turi su žmonėmis daryti.
 • Žmogaus su knyga artumas leidžia gauti iš jos visą energiją.
 • Knyga iškelia daug daugiau asmenybės.
 • Žodis, grupė, sakinys šioje knygoje gali pavirsti į didžiulę temą.Į ką orientuota ši knyga?


 • Ši knyga adresuota minimum visiems Lietuvos gyventojams ar lietuviams pasaulyje.
 • Ji orientuota ne tik į jus, skaitytoją. Tai tik nedidelė dalis iš visko.
 • Ši knyga reikalauja drąsaus pasišventusio skaitytojo.
 • Negalvokime, kad ši knyga skirta tik nusikaltėliams sutvarkyti.
 • Knyga skirta jos vertiems žmonėms.
 • Jei kartą nepatyrei, tai nereiškia, kad esi nesutvertas šiai knygai.
 • Ji skirta patikrinti ne tiek žmogaus mąstymą, suvokimą, jausmus, bet tą savybę,...
 • Kodėl toks sudėtingas, įvairus knygos pristatymas?
 • Ši knyga skirta visiems. Ir tiems, kam gerai, bet turėtų būti blogai ir tiems, kuriems blogai, o turėtų būti gerai.
 • Ši knyga skirta tik išrinktiesiems. Kitiems ją visą perskaityti, įsisavinti nebūtina.Kokia ši knyga?


 • Tai yra super galinga knyga. Ne šiaip sau tekstukas.
 • Todėl knyga tokia įvairi, nesklandi, nenuosekli, kad eidami tuo vingiuotu keliu būtumėte daugybėje vietų, situacijų ar laikų.
 • Daugeliui atrodo, kad knyga turi kalbėti pati už save. Taip būtų tuomet, jei joje būtų sudėta viskas, ko reikia.
 • Ši knyga yra visiškai ne tokia, kaip kitos.
 • Šios knygos klojamas kelias - nuo apačios į viršų. Kai kam - iš paties dugno.
 • Jei ši knyga gyva, tai ji taip pat gali duoti, imti ir dar keistis.
 • Ši knyga yra ne kūdikis, kurį reikia palaikyti...
 • Jos konfigūracija tokia, kad sukibtų su kaip įmanoma įvairesniu žmogumi.
 • Kodėl ji paslaptis? Todėl, kad jūs nežinote, kas ko vertas.
 • Knyga uždara, nes:
 •  

0 comments:

Ads

Knygos FB

statc

About Me

Populiarūs įrašai

Peržiūrėta