Translate

Paieška

Gyvenimo varikliai

  Atsiras tokių žmonių, kurie net nežino, kas juos stumia arba traukia per gyvenimą. Labai gerai, kai nieko nežinodamas eini geru keliu. Tačiau ne visada gyvenimas sėkmingai stumia mus. Kartais reikia pastangų. Vienos jėgos mus stumia iš vidaus, kitos - iš išorės. Išvardinti gyvenimo varomąsias jėgas nėra sudėtinga. Užtenka pastebėti, kur tave traukia ir kas. Kas traukia vieną žmogų, kito gali visiškai netraukti. Ir tam pačiam žmogui vienu momentu traukos šaltinis gali jį skatinti, kitu - stabdyti.

Kam reikia žinoti tuos variklius? Jeigu tau viskas gerai, ši tema gali visiškai nerūpėti. Ir kitam tuomet mažai ką tepadėsi. Juk nesi patyręs tos būsenos, kai ima ir užgęsta visi varikliai. Tiesa, vienas jų dirba iki pat pabaigos. Tai - širdis.
Ji, neatsižvelgiant į įvairiausias situacijas, dirba kaip niekur nieko, stumdydama žmogaus viduje kraują, kad šis vis dar būtų gyvas. Pasitaiko, kad ir tas varikliukas ima ir užgęsta. Kai taip įvyksta, žmogus pats sau padėti jau nebegali, nebent kiti tuo metu  jam  padėtų. Medikai turi priemonių užvesti neilgam užgesusį pagrindinį žmogaus varikliuką. Didžioji dauguma tai supranta kaip gėrį. Kodėl „didžioji dauguma“? Todėl, kad ne visiems
noras gyventi yra gyvenimo variklis.

Gal pabandyti išvardinti tuos gyvenimo variklius? Šioje vietoje turėjau stabtelti. Pristabdyti gyvenimo variklį? Jeigu aklai pradėsim vardinti, tai jų susidarys daugybė, kas niekam neduos naudos, tik apšiukšlins sąmonę.
Ir tuomet niekam nebus įdomu skaityti toliau. Štai, netikėtai ir atsiskleidė gana svarbus gyvenimo variklis –
įdomumas. Kad toliau žmogus skaitytų, informacija neturi būti chaotiška, užgriozdinta ir neaiški. Taigi, nevardinsim kas papuolė - bandysim surasti sistemą. Kad paieškos neišsitęstų į begalybę, daugelis susirastų kokią nors knygą ir ten paskaitytų, kokie, kokia eilės tvarka turi būti išrikiuoti gyvenimo varikliai. Vargu, ar greitai sugebėsite tai padaryti. Aš pasinaudosiu  vertybių sistema. Jeigu ji yra vertinga, tai, be jokių papildomų informacijos šaltinių, turėtų išspręsti tą klausimą.

Vertybių sistemojeišlikimas yra arčiausiai materijos pagrindo. Vos tik gimė vaikas ir jame jau gerai funkcionuoja materialūs gyvenimo varikliai.
Tai norai, protingiau sakant - poreikiai. Noras valgyti, noras pašalinti atliekas ir t.t. Tai
fiziologiniai gyvenimo varikliai. Skirtingais gyvenimo etapais aktyviau pasireiškia skirtingi varikliai. Kol nepatenkintas noras, jis sukuria nepatogumą, diskomfortą. Kai jis patenkinamas - suteikia malonumą. Visai netikėtai  atskleidėm prie vertybių pagrindo esantį gyvenimo variklį - malonumą. Jis veikia ne tik paprasčiausiuose, fiziologiniuose varikliuose, bet žymiai plačiau. Malonumo siekis yra labai galingas. Jis patikimai veikia daugelyje žmonių, gal būt ir gyvūnuose. Tačiau jis nėra visagalis.

Kai žmogus patenkina norą ir pasiekia malonumą, jis lygtai ima ir prigęsta. Retkarčiais ta būsena visai maloni. Tačiau ištisinis, dažnas arba pastovus prigesimas pradeda erzinti. Apima nuobodulys, apatija. Tuomet įsijungia sekantis gyvenimo variklis –
noras kažką veikti, nuveikti. Keistas tas žmogus. Kai viskas gerai, jis kažko nepatenkintas. Jam, mat, reikia veiklos. Sakytum, visiškai neekonomiškas prietaisas. Visi stengiasi taupyti energiją, nešvaistyti jos be reikalo, o čia atsiranda variklis, kuris skatina eikvotis. Kadangi paprastai žmonės ir gyvūnai yra dinamiškos būtybės, jie įpratę veikti. Jiems tai būtina išlikimui. Kai išlikimas neskatina ieškotis maisto ar geresnės vietos, dinamiškumas turi būti kažkaip palaikomas.

 


 

Kiti

varikliai:

 

Pareiga
Meilė
Laisvė
Pasiaukojimas
Ryžtas
Supratimas
Pažinimas
Džiaugsmas
Laimė

Patyrimai
Įspūdžiai
Jausmai
Mintis
Viltis
Noras padėti
Gabumai
Talentas
-------------------
Konkurencija
Pavojus
Baimė
Pyktis
Pavydas
Gobšumas
Išdidumas
Puikybė
.. .. .. ..

Kas mus verčia judėti, kai tam nėra būtinybės? Atsakymas - sekančiame variklyje. Tai - siekis išbūti pakilioje būsenoje. Pastebėjote, kad mes jau nagrinėjame tokius gyvenimo variklius, kurie nėra gerai apčiuopiami, suvokiami, bet veikia? Tai pastebės tik tas, kuris ilgesnį laiką kilo aukštyn ir kažkuriuo momentu ėmė ir sustojo. Dar blogiau, jei pradėjo kristi žemyn.
Pajutę kritimą, žmonės nejučiomis išsigąsta. Gal tai jau artėjimas link pabaigos, nuos
mukis? Jeigu krisdamas žemyn jautiesi maloniai, gali save raminti, kad viskas tvarkoje. Kai kurie save ramina ir dirbtinėm priemonėm. Dažnai kritimas pasireiškia degradavimu daugelyje sričių. Nusigėrimas, nusi- ……..
Juk nevardinsim visų nusigyvenimo variantų.

Nenoras žinoti blogėjančios padėties - taip pat gyvenimo variklis. Jis leidžia nepanikuoti, nestresuoti, nedaryti neapgalvotų veiksmų. Tačiau, įsijautimas į tą būseną žmogų padaro šaltu, bejausmiu, kartais net žiauriu. Taip pasiturinčiai gyvenančioji visuomenės dalis izoliuojasi nuo vargstančių. Ji nenori žinoti, kodėl, kaip, kas juos ten nusmukdė ir laiko. Nenoras žinoti kartais gali pavirsti į sąžinės priekaištą, jeigu nuo tavęs priklauso tų žmonių smukimas žemyn ir tu nieko jiems nepadėjai. Ar nenoras žinoti yra geras ar blogas – tai diskusijų objektas. Kur jis varo visą visuomenę - mes matome. Čia kalbame ne apie atskirą žmogų, o jų grupę, sluoksnį, klasę. Nors Lietuvoje nėra klasių, tačiau žmonių gyvenimo lygių yra labai įvairių.

Kaip pavadinti tą gyvenimo jėgą, variklį, kuris žmogaus išorę priderina prie jo vidaus? Kaip pavyzdį galime paimti esminių vertybių sistemą. Jos modelis yra objektas. Jis turi savo ribas, rėmus, išvaizdą, formą, dydį, erdvinį apipavidalinimą, medžiagą, iš kurios ji padaryta. Šis modelis turi savo vidų ir išorę. Jeigu esminių vertybių sistemoje slypinčios jėgos neišeina iš jos į išorę, ji tampa paprasčiausiu nereikšmingu daikčiuku,  piešinėliu ar raidžių rinkiniu. Tačiau, kai jos galia išplinta į erdvę ir pasiekia kokį nors gyvą ar kitokį objektą, ji išsiplečia. Jos "kūnas" tampa erdvesnis. Ji pradeda veikti už savo ribų. Panašias savybes gali turėti žmogus bei jų grupė. Tai
noras ir sugebėjimas keisti išorę. Žmogus pagal tą jėgą keičia – priderina, pritaiko prie savęs drabužius. Pagal galimybes priderinamas gyvenamasis būstas – namai. Kai žmogaus ribos išsiplečia iki valstybės, jis pradeda grąžinti savo valstybę. Būtų gerai, kad daugiau žmonių Lietuvą matytų savo namais, kurie būtų ne tušti, be žmonių arba su kai kuriais, o su visais joje esančiais žmonėmis. Ar dabartinai politikai tuo rūpinasi?
Jie labiausiai rūpina
si tais, kurie patys stengiasi daugiau padaryti. O kas skatina nenorinčius veikti? Sakyčiau, ir norintiems veikti sudarytos didžiulės kliūtys, ką bekalbėti apie nenorinčius. Turėtume grįžti prie kai kurių „nenoro žinoti“, bet juk mes norime eiti pirmyn, o ne atgal.

Kur ten eiti, kad, atrodo, nebėra kur. Todėl dauguma ir nebeina pirmyn. Jie arba sustoja, arba pasuka į šoną, arba … eina atgal. Negi yra bendras visiems, universalus, siektinas tikslas, gyvenimo variklis, jėga? Gal
daryti gera? Kai kuriems, daugumai ar visiems? Sugebėti tai padaryti nėra paprasta, nes žmonės yra gana skirtingi. Tu negali už juos pasirūpinti, ką jiems daryti geriau. Juk neįlindai į žmogaus vidų ir neišsiaiškinai visų jo galimybių bei norų. O gal jis turi savyje paslėptą galingiausią gyvenimo variklį, bet jo neieško ir neranda.
Taip ir plakasi žmogelis žemose energijose, kai galėtų pakilti į tikras aukštumas. Štai mes ir priėjome prie pačio galingiausio gyvenimo variklio. Tai
savęs aukščiausio pasiekimas, realizacija. Kaip tai padaryti – daugeliui paslaptis.
Kai kurie tą galingiausią savo variklį žino ir puikiai juo naudojasi. Yra tokių, kurie žino, bet jiems sudaromos milžiniškos kliūtys, nes tai realizavus visų gyvenimas galėtų staigiai ir labai ryškiai pasikeisti. To kai kurie nenori, nes sumažėtų jų reikšmė.
Jaustis reikšmingu yra gana galingas variklis, bet ne aukščiausias. Žymiai aukščiau - padėti visiems taip jaustis. Tie, kas vadovauja valstybei, žmonijai, turėtų tokiais ir būti, bet ar yra? O, štai, kaip tai padaryti – ne šio dokumento paskirtis. Mes tik ieškojome gyvenimo varomųjų jėgų, variklių. Tęsinys būtų tik tuo atveju, kai kam nors to prireiktų. Kadangi dabar to nereikia, jis stovi padėtas nuošaliau ir nedirba. O galėtų ….

 

2006-03-19
06:48 - 08:21

0 comments:

Ads

Knygos FB

statc

About Me

Populiarūs įrašai

Peržiūrėta