Translate

Paieška

Laiko mašina


Jeigu manote, kad nusprendėme pajuokauti, tai jūs klystate. Kalba tikrai eis apie laiko mašiną. Internetinio tinklapio rėmuose fiziškai neįmanoma išdėstyti visko, kas reikalinga pilnai paaiškinti tokiam egzotiškam įrengimui, kaip laiko mašina. Galima pasakyti tik tiek, kad šis įrenginys nėra toks, kaip įsivaizduoja dauguma šiuolaikinių fizikų. Daugelis jų mano, kad laiko mašina įmanoma netoli juodųjų skylių ar erdvėlaikio deformacijoje. Mūsų laiko mašina remiasi žymiai realesniais pagrindais. Trumpas pasakojimas nė kiek nepadės jums suprasti, kaip visa tai veikia, panašiai kaip daugelis nesupranta „Minčių fontano“ principų. Jiems tai atrodo, kaip vaikų žaidimas, ar lingvistinis pasvaičiojimas. Deja, viskas yra žymiai rimčiau. Tuos aiškinimus atidėsime susidomėjusiems.


Kai kurie skaitytojai galėjo suprasti, kad „Minčių fontanas“ – tai tikslo radimą palengvinanti priemonė. Pasinaudojant juo tikslas turėtų atsirasti visai paprastai, greitai ir netoli. Ši priemonė turi savo kelią, principus. Nesitikėkite, kad ši priemonė bus lengvai suprantama ir visi žinos, kaip ji veikia. Kadangi tos kelionės tikslas siekia tolimą ateitį, tai šią priemonę galima vadinti laiko mašina. Kai kurias jos savybes ir veikimo principus bandysime išdėstyti čia, visa kita bus aiškinama atskirai.


Viena iš „Minčių fontano“ kaip laiko mašinos savybių - jo nepastebimumas. Daugeliui atrodo, kad tokios transporto priemonės išviso nėra. Ši laiko mašina sukonstruota taip, kad, naudojantis minimaliomis priemonėmis, sukurtų saugumą toje kelionėje. Iš šono žiūrint, ji gali būti visiškai nematoma. Tik kai kurie šią priemonę suvokiantys gali pastebėti, kad ji egzistuoja. Kitiems ji bus absoliučiai skaidri. Nesitikėkite, kad patys be pagalbos sugebėsite suvokti, kaip ta transporto priemonė veikia. Naudokitės pagalbininkais, kurie jums padės suprasti, ką, kaip ir kodėl reikia daryti, kad patekti į šią priemonę ir kaip ja naudotis. Tie pagalbininkai, jums pageidaujant, gali atsirasti tarp jūsų. Tik pakvieskite ir jie tuoj pat atsiras.


Nors ši transporto priemonė neturi matomo variklio, ji turi jėgas, kurios veda link tikslo pačiu trumpiausiu, optimaliausiu keliu. Jums tereikia į ją įsikibti ir pasitikėti.

Kelionės tikslas, pagal jūsų įsivaizdavimą esantis labai toli ir, būdamas gana sudėtingas pasiekti, atsiranda visai šalia jūsų. Jūs sutaupote ir jėgas, ir laiką, ir kitas energijos rūšis, tame tarpe ir gamtines. Tuo būdu jūs nekenkiate gamtai, jos ištekliams. Laiko mašinos (LM) konstrukcija tokia, kad ji gali priimti pas save ne begalę žmonių. Taip yra bent šiuo metu. Atsiradus daugiau, ji padidėtų, prisitaikytų prie didesnio dalyvių srauto. Šiuo metu tam nėra tokios būtinybės. Sužinoti, kaip ši transporto priemonė veikia galima tik ja pasinaudojus.


Kas vyksta su jūsų įsivaizduojamu tikslu? Jūs manėte, kad tikslas yra už 100 km, o LM pagalba jis atsiduria už 100 metrų. Matematiškai paskaičiavus, tikslas priartinamas 1000 kartų. Tai ir yra šios transporto priemonės efektyvumas. Nemanykite, kad jūsų tikslas yra ten, kur jūs manote. Jis gali būti čia pat panosėje, tik jūs darote begales nereikalingų veiksmų.


Visos transporto priemonės reikalauja kūrimo, tobulinimo, bei energijos sąnaudų, todėl akivaizdu, kad kelionė ir šia priemone turėtų būti mokama. Kaip ir kada atsiskaitoma už šią kelionę? Atsiskaitymas - tiesiog teisingumo įsikūnijimas. Jūs už ją sumokate ne prieš kelionę, o prieš pat jos tikslą. Tai suprasti nėra paprasta. Šioje vietoje galimos apgavystės todėl LM turi būti apsauga nuo to. Atsiskaitymas už kelionę ne toks kaip jūs įpratę. Jis yra specifinis. Jūs niekada iš anksto nežinosite, kiek kainuoja kelionė, nenuvykęs dalį jos. Jeigu jūs meluosite, tai kelionė jums prailgės tiek, kokios būna įprastinės kelionės. Čia asmenys, organizacijos praeina sąžiningumo kontrolę. Jeigu nepastebimai patikrinus pasirodys, kad esate nesąžiningas, kelionė jums gali pailgėti, pablogėti jos sąlygos. Tuomet nesiskųskite, kad nežinojote. ?Viskas priklauso nuo jūsų sąžiningumo, nuoširdumo. Jeigu esate doras, sąžiningas ir teisus, net toli nekeliavęs, netrukus pasieksite tikslą.

 

Kam, kokiam tikslui žmogui gali būti reikalinga laiko mašina? Atsakymas į šį klausimą nėra toks paprastas. Jis labai priklausys nuo to, kam jį užduosi. Kiekvienas turės savo asmeninių interesų. Vienas iš atsakymų - žingeidumas, kitaip sakant - žinios. Žmogus suvokia, kad negali žinoti visos dabarties, nekalbant apie praeitį ar ateitį. Jam tie dalykai yra labai svarbūs ir jis nori tai žinoti. Kitas klasuimas - ką jis su tomis žiniomis darys.


Pasirinkime pavyzdį, kuris padėtų mums atsakyti į tą klausimą. Sakykime, kad dalis gyvenimo yra nuo mūsų uždengta. Ar tai dėl nesuvokimo, ar dėl moralinių visuomenės nuostatų, ar dėl kitų priežasčių. Ne vienas esame norėję sužinoti tai, kas yra paslėpta nuo mūsų. Pavyzdžiui, norėtumėte sužinoti, kokias pajamas ir iš kur gauna jūsų kaimynas. Ši sritis yra nuo jūsų paslėpta ir vargu ar paprasta tai bus sužinoti, jeigu jis nėra jums artimas. O jeigu jo pajamų šaltinis yra nelegalus, tai sužinoti bus dar sunkiau. Stebėtojui iš šalies tuoj pat iškils klausimas - kodėl jus tai domina? Gal jūs norite tai perimti sau? Gal jūs norite iš to paties šaltinio gauti sau pajamų  arba apskųsti  kaimyną dėl nelegalios veiklos?


Taigi, bet kuris žinojimas turi savo tikslą. Lygiai taip pat ir praeities ar ateities žinojimas. (Prabudo už sienos kažkoks gyvūnas, sušlamėjo maišelis). Mes suvokiame, kad gali būti mūsų praeitis, kuri vyko su mumis arba kitų praeitis, kuri vyko su jais. Tačiau kartais žmonės turi ryšių, yra susiję, todėl pravartu žinoti su mumis susijusių žmonių praeitį arba ateitį. Tai reikalinga tam, kad galėtume tiksliau prognozuoti savo ateitį. Kam tai reikalinga? Atsakymas yra fizikos srityje - tam, kad turėtume mažiau nuostolių, daugiau naudos. Į nuostolių sąvoką įeina ne tik materialiniai nuostoliai, bet ir dvasiniai ar net pojūtiniai (mažiau skausmo). Žmogus nenori daryti nereikalingų fizinių veiksmų arba tų, kurie neduoda apčiuopiamo pelno, naudos. Mankšta yra fizinis darbas, tačiau jos nauda fiziniam kūnui yra pelnas. Tuo būdu ji atsiperka.


Taigi, pereikime prie laiko mašinos tikslo. Paprasčiausias žingeidumas yra tik pradinis kelionės laike tikslas. Toliau seka nauda. Nenaudinga laiko mašina neturėtų jokios paklausos. Tačiau mes pastoviai turime užbėgti pas kaimyną, kad sužinotume, kaip esame vieni su kitais susiję. Kas vienam yra nenaudinga, kitiems gali būti labai pelninga.


Ar laiko mašina atstovauja vieno žmogaus interesus, ar kelių, o gal visų? Šiuo metu daugeliui žmonių neiškiltų šis klausimas. Pradėjus gvildenti moralinius ir kitokius laiko mašinos panaudojimo aspektus, tas pasirinkimas neabejotinai iškiltų. Nauda sau, jam, jiems ar visiems? Kad pasinaudojant laiko mašina rūpintumeis visais – daugeliui atrodytų kvaila. Tačiau mes visi esame kaip nors susiję. Jei tu kažką gauni - kitas turi tai padaryti. Nelabai kas norėtų, kad jo darbo vaisiais galėtų pasinaudoti kitas žmogus. O laiko mašina sudaro tokią galimybę. Asmeninis atradimas nekontroliuojamas gali būti pavogtas ir panaudotas kito asmens naudai. Juk praeityje nėra praeities sargų, kurie budėtų ir saugotų, kad kas nesikištų ten, kur jam negalima. Lygiai taip pat hipotetiškai galėtų būti ateities sargai, kurie neleistų pasinaudoti informacija iš ateities. Vos tik atsiranda interesų konfliktas - laiko mašina tampa blogio šaltiniu. Neišsprendus šios problemos tokio įrenginio realizacija kelia dideles problemas.


Sakykime, kad laiko mašinos panaudojimas nesukels kitiems problemų. O kaip dėl naudos? Nekalbėsim apie tokią naudą, kuomet vagiui palieki atviras mašinos dureles ir raktus su dokumentais ar pinigais. Naudos suvokimas šiuo atveju yra platesnis. Sakykime, žmogus serga. Ar jo pagydymas yra nauda? Tai jau slidesnis klausimas. Dauguma ligas supranta kaip blogį. O jeigu be ligos neįmanomas žmogaus dvasinis patobulėjimas? Juk ne mes išrenkame jam tokį kelią, o kas? Jis pats? Ar kas nors už jį? Štai mes priartėjome prie objekto, kuris yra svarbesnis už laiką. Tai - priežastys. Jeigu tiksliau pasakyti - net ne priežastys, o reiškinio, įvykio kelias, jį sukeliančios jėgos, kurios skatina įvykti vieną ar kitą įvykį, reiškinį. Šios jėgos neįeina nei į laiko, nei į erdvės sąvokas. Jų net neina pavadinti priežastimis. Tai sudėtingiausias gyvenimo raštas. Jame atsispindi ne vien konkretaus asmens gyvenimas, o ir prieš tai gyvenusių kartų ar net valstybių, tautų, o gal net visos žmonijos. Kiek konkretaus žmogaus gyvenimas susijęs su visos valstybės ar žmonijos gyvenimu, ir atvirkščiai? Šitas sąsajas, ryšius pastebėti nepakaktų laiko mašinos, reiktų dar ir priežastinių ryšių analizės aparatūros. Kas nuo ko priklauso?


Kelionė savame laike mažai ką mums tepadėtų, palyginus su kelione kitų žmonių praeityse. O tai jau būtų kišimasis į tų asmenų gyvenimą. Juk atskleidę jų praeitį mes galime suvokti priežastis. Kai kurie įvykiai įtakoja visos valstybės, žmonijos evoliucijos ar degradavimo kelią. Tačiau mes dar nebuvome ateityje. Kai ten pateksite, galite suvokti, kad tai, kas praeityje buvo manoma blogai, iš ateities pozicijų pasirodo esti labai didelis gėris. Suvokimo reliatyvumas laiko atžvilgiu yra didelė kliūtis laiko mašinos panaudojime. Kai užmerkiate akis į priežastinius ryšius, praeities ir ateities kaitaliojimas yra gana paprastas. Tačiau, juos įvertinant, reikalas žymiai pasudėtingėja. Paklibinęs vieną ar kitą detalę gali sugriauti visą ilgą laiką kurtą kūrinį. Kad neatsirastų tokių problemų, kelionė laike turi turėti savus saugiklius. Priežastinių ryšių ignoravimas uždaro kelionių laike galimybę. Šioje vietoje iškyla diametraliai priešingas klausimas.


Ar kelionė laike gali pataisyti dabartį, ateitį, ir pagerinti, patobulinti priežastinių ryšių veikimą? Kaip pastebėjote, mes nagrinėjame kelionių laike etikos klausimus. Įvertinant visus, ilgą laiką suorganizuotus priežastinius ryšius, mes galime  priartinti ateitį. Galima netgi pastiprinti tų priežastinių ryšių veikimą. Tai, kas laukia tolimoje ateityje - padaryti žymiai anksčiau. Tai sužinoje daugelis žmonių sunerimtų. Kai kam net kiltų sumaištis. Jie visą gyvenimą stengėsi, viską darė, kad jų neigiama ateitis atitoltų kiek galima toliau, o kažkas ją ima ir priartina. Daugeliui tai labai nepatiks, tačiau ar visiems? Juk yra nusikaltėlių, kurie tik ir laukia, kad niekas to nesužinotų apie jų padarytus nusikaltimus, ir jie toliau patogiai gyventų iki senatvės, o gal ir už jos. Štai jums ir kolizija. Bus nemažai suinteresuotų asmenų, kurie žūt būt nenorės, kad ateitis priartėtų, nes nujaučia, kas joje turėtų būti. Vienas iš faktorių, dėl kurio nusikaltėliai bijo ateities - teisingumo realizacija. Juk suspaudus laiką - praeitį, dabartį ir ateitį į vieną vietą, teisingumas turėtų iškilti į aukščiausią lygį. Veiksmas ir atpildas priartėtų vienas prie kito. Tokia neišvengiama laiko mašinos naudojimo pasekmė. Jeigu praeitis ir ateitis atsiduria dabartyje, tai mums nereikia laukti, kol sužinosime vieno ar kito veiksmo pasekmes. Jos tampa šiandien suvokiamos ir net matomos. Tuomet posakis – „laiko retrospektyvoje“ netenka savo prasmės, nes visi laikai yra čia pat.


Iš visos tos analizės seka išvada, kad esant ir veikiant laiko mašinai, gyvenimas pasidaro sudėtingesnis. Iš dalies – taip, iš dalies – ne. Sudėtingesnis tiems, kurie nežino, kaip atsirinkti ir daryti teisingus sprendimus. Paprastesnis tiems, kurie žino, kaip teisingai elgtis. Laiko koordinačių susiliejimas į vieną tašką (kaip geometrijoje) suteikia didžiules veiksmų galimybes. Atsiranda milžiniška pasitikrinimo galimybė. Kai tavo rankose yra ateitis, atrasti teisingą sprendimą labai lengva. Tik reikia turėti laisvą, atvirą ir neužterštą protą. Gali kilti klaidingas suvokimas, kad išminčius negalvoja. Jis akimirksniu gali išduoti begales visokių išeičių variantų ir akimirksniu iš jų atrinkti labiausiai tikėtiną, teisingą. Tai yra laisvo proto veikimo pagrindas. Sunkiai, sudėtingai mąstantis žmogus negalės akimirksniu duoti teisingus atsakymus. Tokiu būdu, išminčius yra ateities žmogus. Jam laiko tėkmė beveik neegzistuoja. Jis viską suvokia ilgoje laiko atkarpoje ar net tiesėje. Viskas jam suartėja į vieną tašką, tačiau nesusilieja. Turint tobulus laiko bei vertinimo įrankius, įmanoma padaryti sprendimus, kurie sieks labai tolimą ateitį jau dabar. Šis pavyzdys pateiktas tam, kad suvoktumėte, kad laiko mašina yra jau veikiantis mechanizmas išminčiaus galvoje. Tereikia tik ją realizuoti už išminčiaus ribų. Ar tai realu? – Ir dar kaip!2006-05-06

9:20 - 10:39

 

0 comments:

Ads

Knygos FB

statc

About Me

Populiarūs įrašai

Peržiūrėta